Konkurs Endodontyczny „PoLub endo i sprawdź się w nowoczesnej endodoncji” odbędzie się w dniu 21.05.2024 r. w Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie.

W konkursie mogą wziąć udział studenci IV i V roku kierunku lekarsko-dentystycznego UM w Lublinie, którzy odbyli dodatkowe szkolenie w zakresie nowoczesnej endodoncji maszynowej podczas warsztatów przeprowadzonych we współpracy z firmą Poldent w roku akademickim 2022/2023 oraz 2023/2024.

Konkurs endodontyczny polega na chemo-mechanicznym opracowaniu systemu kanałowego zęba trzonowego w warunkach symulacji, z wykorzystaniem narzędzi maszynowych oraz na wypełnieniu systemu kanałowego z zastosowaniem zasad współczesnej endodoncji. Zadanie praktyczne zostanie poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu z Pacjentem Symulowanym. Od studenta oczekuje się również wykazania się profesjonalizmem i umiejętnościami komunikowania się z pacjentem w trakcie wykonywanych procedur.

Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody.

Zapraszamy!


Formularz zgłoszeniowy "PoLub endo" 

REGULAMIN

 1. Konkurs endodontyczny „PoLub endo i sprawdź się w nowoczesnej endodoncji” odbywa się w ramach XII Konferencji Symulacji Medycznej i Edukacji dla Studentów i Młodych Lekarzy MedIQ.
 2. Współorganizatorem konkursu endodontycznego „PoLub endo i sprawdź się w nowoczesnej endodoncji” jest Wydział Lekarsko-Dentystyczny UM w Lublinie we współpracy z firmą Poldent. 
 3. Koordynatorami konkursu ogólnouczelnianego są: dr n. med. Katarzyna Kamińska-Pikiewicz prof. UM, dr n. med. Jarosław Sobieszczański prof. UM, dr n. med. Bożena Tarczydło prof. UM.
 4. Konkurs endodontyczny polega na chemo-mechanicznym opracowaniu systemu kanałowego zęba trzonowego w warunkach symulacji, z wykorzystaniem narzędzi maszynowych oraz na wypełnieniu systemu kanałowego z zastosowaniem zasad współczesnej endodoncji. Zadanie praktyczne zostanie poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu z Pacjentem Symulowanym. Od studenta oczekuje się wykazania się profesjonalizmem i umiejętnościami komunikowania się z pacjentem w trakcie wykonywanych procedur. 
 5. W konkursie mogą wziąć udział studenci IV i V roku kierunku lekarsko-dentystycznego UM w Lublinie, którzy odbyli dodatkowe szkolenie w zakresie zaawansowanej endodoncji maszynowej podczas warsztatów przeprowadzonych we współpracy z firmą Poldent w roku akademickim 2022/2023 oraz 2023/2024.
 6. Student, który chce wziąć udział w konkursie, musi zgłosić swoje uczestnictwo w Konferencji MEDIQ i uiścić opłatę.
 7. Student zgłasza się do konkursu dobrowolnie wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Konferencji MEDIQ i przesyłając go na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie do dnia 10.05.2024.
 8. W terminie od 13.05.2024 do 15.05.2024 nastąpi kwalifikacja uczestników na podstawie formularzy zgłoszeniowych. Do konkursu zostanie zakwalifikowanych 10 studentów.
 9. W terminie do 17.05.2024 uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu oraz szczegółowych zasadach zawodów.
 10. Konkurs odbędzie się w dniu 21.05.2024r. w CSM na sali fantomowej nr 310 (III piętro). Zadaniem studenta będzie przeprowadzenie wywiadu z Pacjentem Symulowanym, a następnie samodzielne leczenie endodontyczne zęba trzonowego w warunkach symulacji z wykorzystaniem zasad współczesnej endodoncji. Zadanie konkursowe zostanie zakończone wykonaniem zdjęcia rtg leczonego zęba. Każdy uczestnik podczas pracy będzie oceniany przez wyznaczonego sędziego na podstawie check-listy. 
 11. Po zakończeniu zadania komisja konkursowa ustali werdykt. Po uroczystym ogłoszeniu wyników nastąpi rozdanie nagród.
 12. Na uczestników konkursu czekają 3 atrakcyjne nagrody główne za uzyskanie I, II i III miejsca oraz nagrody niespodzianki.