Książeczka zjazdowa:


 

Książka abstraktów:


Prace Uczestników sesji plakatowych: