Do pobrania:

Książeczka zjazdowa Książka abstraktów

 

Laureaci sesji naukowych MedIQ 2021:

Radiologia i nauki o zdrowiu

I miejsce
Piotr Duda, Paulina Drożak, Martyna Drożak, Katarzyna Augustowska, Agata Bura "Predyktory depresji wśród polskich studentów kierunku lekarsko-dentystycznego." 

II miejsce
Marianna Maślana, Małgorzata Miazga "Rola MRI i USG w diagnostyce zmian PEComa." 

III miejsce
Emilia Nowak, Dominika Psiuk, Agata Rocka, Dominika Madras "Pneumatocele jako powikłanie płucne COVID-19"


Choroby wewnętrzne

I miejsce
Adam Michalski, Izabela Morawska "Czy komórki iNKT mogą być zaangażowane w etiopatogenezę choroby Hashimoto? – wyniki wstępne."

II miejsce
Piotr Rola, Anna Rekowska "Sarkoidoza i twardzina układowa- rzadki przypadek koegzystencji." 

III miejsce
Paulina Śliwińska, Stefania Włoczka "Wtórny zespół hemofagocytarny spowodowany zakażeniem wirusem cytomegalii."


Nauki kliniczne zabiegowe: chirurgia, ortopedia, neurochirurgia, kardiochirurgia itp.

I miejsce
Krzysztof Rękas "Porównanie skuteczności treningu kapsuloreksji i unikania powikłania przerwania torby tylnej podczas operacji zaćmy przy pomocy symulatora EyeSi Surgical do treningu na świńskich oczach."  

II miejsce
Szymon Niski, Ziemowit Żaba  "Leczenie złamań trzonów kości przedramienia elastycznymi gwoździami śródszpikowymi."  

III miejsce
Julia Talaśka, Katarzyna Zubik "Powikłania po zabiegu założenia PEG (Przezskórnej Endoskopowej Gastrostomii) u dzieci."


Ginekologia i pediatria

I miejsce
Agata Rocka, Faustyna Piędel, Dominika Madras "Ekspozycja na ekrany urządzeń elektronicznych a higiena snu wśród dzieci i młodzieży."

II miejsce
Bartłomiej Zaremba, Adrianna Gorecka "Analiza zachowań seksualnych kobiet w ciąży."

III miejsce
Joanna Borowik, Zuzanna Chilimoniuk, Aleksandra Borkowska, Aleksandra Chałupnik "Po nitce do kłębka - opis przypadku 16-letniej dziewczynki z zaburzeniami miesiączkowania na tle panhipopituitaryzmu."


Edukacja medyczna i komunikacja

I miejsce
Adam Gędek, Michał Materna "Wpływ nastawienia do psychiatrii na postrzeganie terapii elektrowstrząsowej wśród polskich studentów."

II miejsce
Anna Przysucha, Paula Szlendak, Aleksandra Łomża, Aleksandra Winiarz "Być kobietą. Czy to zmniejsza szansę na RKO?"

III miejsce
Paulina Dąbrowska, Zuzanna Białkowska, Katarzyna Ciuba, Barbara Czerczak "Podniesienie jakości edukacji neurologii poprzez wykorzystanie symulacji medycznej."


Onkologia i medycyna ratunkowa, anestezjologia i intensywna terapia

I miejsce
Aleksandra Gładyś, Sylwia Kozak "Potransplantacyjna choroba limfoproliferacyjna u pacjentów po przeszczepach nerki i wątroby – opis przypadków."

II miejsce
Anna Rekowska, Piotr Rola "Przypadek czy bayesowskie prawdopodobieństwo? - trudności diagnostyczne stanów ciężkich."

III miejsce
Sylwia Kozak, Aleksandra Gładyś "Mięsak Kaposiego bez zmian skórnych u pacjentki po przeszczepie nerki- opis przypadku."

 

Warsztaty MedIQ 20212

Temat

Forma

Liczba miejsc

Tury

Techniki szycia chirurgicznego

Stacjonarnie

6

I, II

„Mam wyczuwalny guzek w piersi - czy to rak?”

On-line

10

II, III

Pacjent urazowy w warunkach SOR

Stacjonarnie

6

II, III

Tomografia komputerowa głowy- najważniejsze zagadnienia

On-line

8

I, III

Echokardiografia w stanach zagrożenia życia

On-line

8

I, III

Mindfulness - a może by tak na chwilę się zatrzymać?

On-line

10

I, II

Granice uporczywej terapii. Trudne decyzje, trudne rozmowy

Stacjonarnie

6

II, III

Medycyna pola walki

Stacjonarnie

6

II, III

Punkcja lędźwiowa u dzieci- warsztat praktyczny

Stacjonarnie

6

II, III

Mikrochirurgia periodontologiczna w dobie pandemii 

Stacjonarnie

9

I, II

Badanie laryngologiczne -warsztaty praktyczne

Stacjonarnie

5

I, III

Ginekologia dziecięca- pierwsza wizyta i wywiad

On-line

10

II, III

Jak być skutecznym przywódcą w zespole medycznym

On-line

10

II

Oparzenia-postępowanie chirurgiczne

On-line

10

II, III

Jak postępować z pacjentem zachowującym się w sposób agresywny- protokół UPSET

On-line

10

I, III

Podstawy dermatoskopii

Stacjonarnie

6

I, III

Podstawy chirurgii laparoskopowej

Stacjonarnie

6

I, II

Duszność w SOR

Stacjonarnie

 5

I, II

Farmakoterapia w stanach nagłych

Stacjonarnie

5

II, III

Elektroterapia w praktyce – defibrylacja, kardiowersja, stymulacja przezskórna

Stacjonarnie

5

II, III

Zapalnie płuc czy COVID

On-line

5

II, III

Proste odbudowy kompozytowe w odcinku przednim i bocznym. Technika stempla okluzyjnego i indeksu silikonowego.

Stacjonarnie

5

II, III

Rodzaje dostępów donaczyniowych

On-line

10

II, III

Przygotowanie pacjenta do Bypassów

On-line

10

II, III

USG płuc u dziecka

Stacjonarnie

6

II, III

Leczenie p/bólowe i paliatywne

On-line

10

I, III

Pacjent z podejrzeniem COVID19- teleporada

On-line

10

II, III

Diagnostyka chorób piersi

On-line

10

II, III