Program konferencji MedIQ 2022

wszystkie wydarzenia odbędą się w budynku
Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie /Lubin, ul. Witolda Chodźki 4/
lub on-line poprzez aplikację ZOOM
 

DZIEŃ 1 | Czwartek | 19.05.2022

09:00 – 10:00 Rejestracja uczestników | hall CSM (parter)

10:00 – 13:00 Uroczyste otwarcie Konferencji i wykłady inauguracyjne wraz z sesją dla wykładowców | ZOOM i aula CSM (IV p.)

13:00 – 13:15 Mini SimChallenge dla I roku | aula CSM (IV p.)

13:15 – 14:00 Lunch | hall przy auli CSM (IV p)

14:00 – 17:00 Zadania konkursowe SimChallenge interprofesionalne | CSM

17:00 – 20:00 Zadania konkursowe SimChallenge położnictwo | CSM

DZIEŃ 2 | Piątek | 20.05.2022

08:00 – 09:00 Rejestracja uczestników | hall CSM (parter)

09:00 – 11:30 Inauguracja Medycznego Forum Edukacyjnego i Zadania konkursowe SimChallenge liceum | CSM

11:30 – 12:00 Lunch

12:00 – 15:00 Zadania konkursowe SimChallenge stomatologia | CSM

12:00 – 15:00 Zadania konkursowe SimChallenge ratownictwo medyczne | CSM

12:00 – 15:00 Zadania konkursowe SimChallenge dietetyka | CSM

15:00 – 15:45 Przerwa kawowa

16:00 – 17:30 Warsztaty I tura | ZOOM i CSM

18:00 – 19:30 Warsztaty II tura | ZOOM i CSM

DZIEŃ 3 | Sobota | 21.05.2022

08:00 – 09:00 Rejestracja uczestników | hall CSM (parter)

09:00 – 11:00 Sesja naukowa nr 1 | ZOOM / CSM

10:00 – 13:00 Sesja plakatowa | ogólnodostępna dla na stronie

11:00 – 11:30 Lunch

11:30 – 13:30 Sesja naukowa nr 2 | ZOOM / CSM 

13:30 – 14:00 Przerwa kawowa

14:00 – 16:00 Sesja naukowa nr 3 | ZOOM / CSM

17:00             Ogłoszenie wyników sesji naukowych oraz zawodów - zakończenie konferencji | ZOOM / CSM