Część naukowa Konferencji składa się z następujących sesji naukowych:

  1. prace oryginalne,
  2. opisy przypadku,
  3. prace poglądowe,
  4. plakatowa.

 Książka abstraktów:


Prace Uczestników sesji plakatowych: